Utrechts Opera Koor |

 
Sponsoren

Het Utrechts Operakoor komt graag in contact met sponsoren voor het koor, voor een project of voor een onderdeel daarvan.

Bij sponsoring kan worden gedacht aan het leveren van een financiƫle bijdrage in de kosten van de solisten of het begeleidingsorkest voor een concert, van de bladmuziek, de programmaboekjes of de koorkleding, van de zaalhuur voor de repetities of de uitvoering. Afhankelijk van de omvang van de sponsoring kan uw naam of de bedrijfsnaam, naam van de instelling of fonds worden vermeld in persberichten en aankondigingen, op affiches en in de programma's van de uitvoeringen. Ook een link naar uw website is natuurlijk mogelijk.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van sponsoring of overleg over een concreet voorstel, klik hier om een mail te sturen aan het bestuur.

Het Utrechts Operakoor is uw steun meer dan waard!

Vrienden

"Van je vrienden moet je het hebben" is een uitspraak die zeker ook van toepassing is op het Utrechts Operakoor. De vrienden, donateurs, zijn voor ons van levensbelang!

Het Utrechts Operakoor heeft inmiddels een enthousiaste vriendenclub die een jaarlijkse financiƫle bijdrage levert aan het in stand houden van een amateur operakoor dat op hoog niveau optredens wil blijven geven.
Jaarlijks wordt door het UOK een volledige opera concertant uitgevoerd, met groot orkest en uitstekende solisten. Bovendien wordt aan opkomende talenten de gelegenheid gegeven zich in de schijnwerpers te laten zien en te laten horen.
De vrienden leveren een belangrijke bijdrage om het een en ander mogelijk te maken.

Vind u dat het koor ook uw steun verdient? U kunt zich aanmelden:

Het rekeningnummer is NL22INGB0004447171 t.n.v. Stichting Utrechts Operakoor.

De vrienden hebben voorrang bij de kaartverkoop voor de grote concerten en krijgen een flinke korting. Door middel van het eigen blad "Notenkraker" dat vier keer per jaar verschijnt, worden onze vrienden/donateurs op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van ons koor, de concertagenda, achtergrondinformatie over de uit te voeren werken, interviews en andere muzikale onderwerpen.

U kunt uw naam en adres doorgeven op de repetitieavonden of een mailtje sturen naar het bestuur.